REDAKTOR NACZELNYProf. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek https://mc04.manuscriptcentral.com/pmur www.pmurz.rzeszow.pl

 ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO


Dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Radochoński

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

 REDAKTORZY TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM/ LANGUAGE EDITORS


Dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Radochoński

John Lawrence

SEKRETARZE REDAKCJIDr Justyna Wyszyńska

Dr Małgorzata Nagórska

Tel. kom. 790-708-850,

e-mail: medicalreviewur@gmail.com

 KOMITET REDAKCYJNYProf. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mazur

Dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Radochoński

Dr Justyna Wyszyńska

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

Dr Małgorzata Nagórska

Mgr Ewelina Czenczek-Lewandowska

 REDAKTOR STATYSTYCZNYDr Julian Skrzypiec

 

 

PUNKTACJAMNiSW: 7
Index Copernicus: 61,62

REDAKTOR TEMATYCZNY GŁÓWNY

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mazur


REDAKTORZY TEMATYCZNI

Interna Prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa (Rzeszów)
Pediatria Dr hab. n. med. prof. nadzw. Bartosz Korczowski (Rzeszów)
Ginekologia, położnictwo i chirurgia Dr hab. n. med. prof. nadzw. Grzegorz Raba (Przemyśl)
Neurologia, neurochirurgia Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak (Tarnów)
Ortopedia Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela (Rzeszów)
Onkologia Dr hab. n. med. prof. nadzw. Bożenna Karczmarek-Borowska (Rzeszów)
Chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna Dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogumił Lewandowski (Rzeszów)
Epidemiologia, promocja zdrowia Prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat (Lublin)
Zdrowie publiczne, medycyna farmaceutyczna Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Warszawa)
Antropologia Dr hab. prof. nadzw. Anna Radochońska (Rzeszów)
Medycyna społeczna Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Warszawa)
Etyka Ks. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Garbarz (Rzeszów)
Historia medycyny Dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś (Rzeszów)
Immunologia, terapie eksperymentalne Dr hab. n. med. prof. UR Jacek Tabarkiewicz (Rzeszów)
Genetyka, biologia molekularna Dr hab. n. med. prof. UR Izabela Zawlik(Rzeszów)
Terapia zajęciowa Prof. Hanneke Van Bruggen (Holandia)
Żywienie człowieka Dr inż. Katarzyna Dereń (Rzeszów)


KRAJOWA RADA NAUKOWA

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Danuta Celińska-Cedro (Rzeszów)
Prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki (Łódź)
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Demczuk-Włodarczyk (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki (Warszawa)
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (Zamość)
Prof. dr hab. med. Krzysztof Stanisław Klukowski (Warszawa)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski (Warszawa)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska- Orłowska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa (Łódź)
Prof. dr hab. n. o kult. fiz. Anna Marchewka (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha (Warszawa)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec)


MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA

Dr med. Heiner Austrup (Winsen, Niemcy)
Dr Oleg Bilyanskiy (Lwów, Ukraina)
Prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk (Iwano-Frankowsk, Ukraina)
Dr n. med. Ulrich Dockweiler (Bad Salzuflen, Niemcy)
Prof. dr hab. Yevhen Dzis (Lwów, Ukraina)
Prof. dr hab. Jean-Michel Gracies (Paryż, Francja)
Dr hab. Zuzana Hudáková (Ružomberok, Słowacja)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Machaczka (Sztokholm, Szwecja)
Prof. dr hab. Kas Mazurek (Lethbridge, Kanada)
Prof. dr hab. Gil Mor (New Haven, USA)
Prof. dr hab. Serhiy Nyankovskyy (Lwów, Ukraina)
Prof. dr hab. n. med. L‘udmila Podracka (Košice, Słowacja)
Prof. dr hab. n. med. Oliver Racz (Košice, Słowacja)
Prof. dr hab. Marek Rudnicki (Chicago, USA)
Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz (Bielefeld, Niemcy)
Prof. dr hab.n. med. Victor Shatylo (Żytomierz, Ukraina)
Prof. Carolyn Summerbell (Durham, Wlk. Brytania)
Prof. med. Peter Takač MD, PhD (Košice, Słowacja)
Prof. Grzegorz Telega (Milwaukee, USA)
Prof. dr hab. n. med. Oleksandra Tomashevska (Lwów, Ukraina)
prof. Andriy Vovkanych (Lwów, Ukraina)
Prof. nadwz. dr n. med. Edward Walczuk (Mińsk, Białoruś)
Prof. dr hab. n. med. Margret A. Winzer (Alberta, Kanada)
Prof. dr hab. Zbigniew K. Wszołek (Florida, USA)


ZESPÓŁ KONSULTANTÓW

Prof. dr hab. n. med. Jan Baron (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński (Warszawa)
Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach (Wrocław)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Cwanek (Rzeszów)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Idalia Cybulska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska-Madalińska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński (Warszawa)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Majcher (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Nowotny (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala (Katowice)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Grzegorz Panek (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Marek Pieniążek (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek (Warszawa)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Pluta (Brzozów)
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier (Warszawa)
Prof. dr hab. Joanna Sadlej (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski (Wrocław)
ADRES REDAKCJI
Redakcja Medical Review
ul. Warszawska 26A
35-205 Rzeszów

tel. 17 872 19 20
fax. 17 872 19 30
e-mail: medicalreviewur@gmail.com
https://mc04.manuscriptcentral.com/pmur


Opracowanie redakcyjne i korekta
Anna Szydło


Opracowanie techniczne
Wojciech Pączek


Projekt okładki
Wiesław Grzegorczyk


SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTU
Wojciech Pączek
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
35-959 Rzeszów
ul. Cegielniana 12
tel. 872 14 26, tel./fax 872 14 26
tel. wewn.: redakcja 1447, sprzedaż 1369
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl


DRUK I OPRAWA
Drukarnia UR w Rzeszowie
ul. Rejtana 16C, tel. (017) 872 12 75


Czasopismo objęte rejestracją w


ISSN 2450-6761Projekt i wykonanie ( 2016 ) www.pracowniareklamy.rzeszow.pl